შეკვეთის შემოწმება

თქვენი შეკვეთის სტატუსის სანახავად, გთოხვთ შეიყვანოთ ქვედა 2 გრაფაში შეკვეთის უნიკალური კოდი (შეკვეთის #) და ელ.ფოსტა რისი მეშვეობითაც შეკვეთა დააფიქსირეთ, შემდეგ კი დააჭირეთ შეკვეთის შემოწმებას. თუკი შეკვეთის # არ გახსოვთ, შეამოწმეთ ელ.ფოსტა, ყოველი შეკვეთის დაფიქსირებისას ელ.ფოსტაზე იგზავნება შეკვეთის დეტალები.